Αρχείο Κόσμος 33: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 SOL 929.027.196
2 AFTER 74.354.459
3 ΑΠΟ 3.619.869
4 ΜΜ1 3.523.103
5 αρης 936.139
6 ggial 458.693
7 ΕΜΕΙΣ 432.909
8 ΑΕΚΑΡΑ 130.927
9 ΞΑΝΑ 88.416
10 paros 1