Κανόνες παιχνιδιού

§1 Ένας λογαριασμός ανά παίκτη

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού, με εξαίρεση όταν έχει οριστεί επιτηρητής ενός άλλου λογαριασμού. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση ή/και η κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασης ενός λογαριασμού με άλλον παίκτη που έχει λογαριασμό στον ίδιο κόσμο με εσάς. Λογαριασμοί που μοιράζονται την ίδια σύνδεση, απαγορεύεται να γνωρίζουν ο ένας τον κωδικό του άλλου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμη και για λογαριασμούς που ανήκουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι νόμιμοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναλάβετε ένα νέο λογαριασμό στον ίδιο κόσμο που παίζετε, μπορούν να βρεθούν εδώ.

Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών κατά το άνοιγμα του κόσμου και για μια εβδομάδα μετά, ακόμη και αν κρατήσετε μόνο ένα λογαριασμό και θέσετε τους άλλους προς διαγραφή ή δε συνδεθείτε ξανά σε αυτούς.

Η ώθηση ενός λογαριασμού, απαγορεύεται. Ως ώθηση λογαριασμού ορίζεται η συντήρηση ενός ή περισσότερων λογαριασμών με αποκλειστικό σκοπό το όφελος ενός άλλου λογαριασμού. Ένα από τα συχνότερα παραδείγματα ώθησης (χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό) είναι η συνεχής αποστολή πόρων από ένα μικρότερο λογαριασμό σε έναν μεγαλύτερο. Διευκρινήσεις:
 • Απαγορεύεται η γνώση ή/και αποθήκευση ή/και ζήτηση κωδικών πρόσβασης άλλων λογαριασμών σε κόσμους που παίζετε. Εάν κάποιος παίκτης σας στείλει τον κωδικό του, θα πρέπει να το αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να αποκλειστεί και ο δικός σας λογαριασμός.
 • Επιτρέπεται να παίζουν περισσότεροι από ένας παίκτες σε ένα λογαριασμό στον ίδιο κόσμο (co-play), με την προϋπόθεση πως δεν έχουν πρόσβαση και δε γνωρίζουν τον κωδικό κανενός άλλου λογαριασμού στον ίδιο κόσμο. (Παράδειγμα).
 • Δεν επιτρέπεται να συνδεθείτε σε κανέναν άλλο λογαριασμό σε οποιονδήποτε κόσμο και αν παίζετε, ακόμη και εάν αυτός ανήκει σε μέλος της οικογένειάς σας ή είναι φίλος σας. Η μόνη περίπτωση που μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλο λογαριασμό, είναι μόνο εάν ο κάτοχός του σας έχει ορίσει επιτηρητή του λογαριασμού του, μέσω της ρύθμισης "Επιτηρητής λογαριασμού".
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσοδος ή προσπάθεια πρόσβασης σε λογαριασμό που δε σας ανήκει. Οι αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης, σε λογαριασμό άλλου παίκτη, καταγράφονται και τιμωρούνται.
 • Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση περισσοτέρων του ενός παικτών στον ίδιο λογαριασμό. Ο χειρισμός του περιηγητή (browser) με τρόπο που επιτρέπει σε περισσότερα του ενός άτομα να συνδέονται ταυτόχρονα στον ίδιο λογαριασμό, όταν κατά κανόνα δεν είναι εφικτό, απαγορεύεται.

§2 Παίκτες που μοιράζονται μία σύνδεση στο Διαδίκτυο


Ορισμοί που αφορούν αυτόν τον Κανονισμό:
 • Αλληλεπίδραση – Αποστολή επιθέσεων ή/και υποστήριξης ή/και αποστολή πόρων προς παίκτη που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση.
 • Συντονισμένη δραστηριότητα – Αποστολή επιθέσεων ή/και υποστήριξης ή/και πόρων προς τον ίδιο παίκτη, από δύο ή περισσότερους παίκτες που μοιράζονται μία σύνδεση.
Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε μοιράζεται μία σύνδεση ή/και έναν υπολογιστή με έναν ή περισσότερους παίκτες. Ένα κοινόχρηστο δίκτυο μπορεί να είναι στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, σε internet cafe, σε ελεύθερα ασύρματα δίκτυα κλπ. Όλοι οι παίκτες οι οποίοι εις γνώσιν τους χρησιμοποιούν μία σύνδεση internet ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (για 3 ημέρες ή/και περισσότερο) θα πρέπει να προσθέσουν ο ένας τον άλλον ως Μοιρασμένη Σύνδεση.

Οι λογαριασμοί που βρίσκονται σε επιτήρηση δε χρειάζεται να δηλώσουν μεταξύ τους Μοιρασμένη Σύνδεση. Εάν μοιραζόσαστε προσωρινά την ίδια σύνδεση για μικρό χρονικό διάστημα (λιγότερο από 72 ώρες), τότε δε χρειάζεται να δηλώσετε Μοιρασμένη Σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιτρέπεται καμία αλληλεπίδραση και καμία συντονισμένη δραστηριότητα μέχρι να περάσουν 24 ώρες από το τέλος των κοινών σας συνδέσεων.

Εφόσον έχετε δηλώσει Μοιρασμένη Σύνδεση, τότε δεν επιτρέπεται καμία αλληλεπίδραση με τον/τους παίκτη/παίκτες που μοιραζόσαστε την ίδια σύνδεση για όσο διάστημα είναι ενεργή η Μοιρασμένη Σύνδεση. Οι συντονισμένες δραστηριότητες απαγορεύονται για 3 εβδομάδες (21 ημέρες), εφόσον μοιραζόσαστε την ίδια σύνδεση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής του ενός παίκτη με την πρώτη του άλλου με τον οποίο μοιράζονται την ίδια σύνδεση, προς τον ίδιο στόχο.

Επεξήγηση
Οι παίκτες Α και Β, χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση και έχουν δηλώσει Μοιρασμένη Σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών τους. Ο παίκτης Α, στέλνει εντολές (επιθέσεις ή/και υποστηρίξεις ή/και πόρους) στον παίκτη Γ. Ο παίκτης Β, δεν επιτρέπεται να στείλει καμία απολύτως εντολή (επίθεση ή/και υποστήριξη ή/και πόρους) προς τον παίκτη Γ, πριν περάσουν 3 εβδομάδες (21 ημέρες) από την τελευταία εντολή που έστειλε ο παίκτης Α στον παίκτη Γ.

Προειδοποίηση: Το σύστημα, ως επί το πλείστον, αναγνωρίζει τις κοινές συνδέσεις και αποτρέπει αυτόματα την αποστολή παράνομων εντολών. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανίχνευση των παράνομων εντολών. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι σίγουροι πως δεν παραβιάζουν κανέναν Κανονισμό προτού στείλουν την οποιαδήποτε εντολή.
Διευκρινήσεις:
 • Απαγορεύεται η χρήση ενός λογαριασμού με τρόπο που ωφελείται ένας άλλος λογαριασμός της ίδιας σύνδεσης.
 • Παίκτες που μοιράζονται προσωρινά την ίδια σύνδεση δεν επιτρέπεται να επιτίθενται ή/και να υποστηρίζουν ή/και να στέλνουν πόρους μεταξύ τους, πριν περάσουν 24 ώρες από την κοινή σύνδεση.
 • Παίκτες που έχουν καταχωρήσει μεταξύ τους Μοιρασμένη Σύνδεση, δεν επιτρέπεται να επιτεθούν ή/και να υποστηρίξουν ή/και να στείλουν πόρους προς τον ίδιο παίκτη, για τουλάχιστον 3 εβδομάδες.
 • Απαγορεύεται η χρήση τρίτου λογαριασμού για μεταφορά πόρων ή/και χωριών μεταξύ λογαριασμών που βρίσκονται στην ίδια σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση και οι 3 λογαριασμοί παραβιάζουν τον εν λόγω Κανονισμό και θα τιμωρηθούν και οι 3.
 • Παίκτες που έχουν καταχωρήσει μεταξύ τους Μοιρασμένη Σύνδεση, επιτρέπεται να επιτίθενται ή/και να υποστηρίζουν ή/και να στέλνουν πόρους σε διαφορετικούς παίκτες της ίδιας φυλής.
 • Παίκτες που προσωρινά χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση (λιγότερο από 72 ώρες), δεν επιτρέπεται να επιτίθενται ή/και να υποστηρίζουν ή/και να στέλνουν πόρους προς τον ίδιο παίκτη, για όλη τη διάρκεια που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση καθώς και για 24 ώρες μετά από την τελευταία κοινή τους σύνδεση.
 • Απαγορεύεται η χρήση ενός λογαριασμού που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση με εσάς με σκοπό την επιβολή αντιποίνων* εναντίον άλλων λογαριασμών, προς όφελος ενός λογαριασμού της ίδιας σύνδεσης.

 • * Αντίποινα
  Η επιβολή αντιποίνων από την ίδια σύνδεση είναι παράνομη. Αυτό συμβαίνει όταν επιτίθεστε σε έναν παίκτη που στέλνει ήδη επιθέσεις σε κάποιον που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση με εσάς, είτε έχετε δηλώσει μεταξύ σας Μοιρασμένη Σύνδεση είτε τον επιτηρείτε. Οι παρακάτω περιπτώσεις, είναι ένα μικρό δείγμα του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον απορίες παρακαλούμε υποβάλετε μία αίτηση υποστήριξης.
  • Εάν κάποιος παίκτης σας επιτεθεί, είναι παράνομο για κάποιον άλλο λογαριασμό της ίδιας σύνδεσης με εσάς, να του επιβάλλει αντίποινα για δικό σας όφελος. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο λογαριασμοί παραβιάζουν τους Κανονισμούς.
  • Εάν λογαριασμοί μοιράζονται μία σύνδεση (ισχύει και για λογαριασμούς που βρίσκονται σε επιτήρηση), και επιτίθεται και στους δύο ο ίδιος παίκτης, μόνο ο ένας από τους λογαριασμούς επιτρέπεται να του στείλει επιθέσεις.
  • Εάν λογαριασμοί που επιτηρείτε δεχθούν επιθέσεις, μόνο ένας από τους λογαριασμούς που δέχονται επίθεση μπορεί να στείλει επιθέσεις προς τον επιτιθέμενο. Εάν θέλετε να επιτεθείτε από τον λογαριασμό σας προς τον λογαριασμό που επιτίθεται σε λογαριασμό που επιτηρείτε, επιτρέπεται να το κάνετε μετά από 24 ώρες από τον τερματισμό της επιτήρησης.

§3 Επιτήρηση λογαριασμού

Επιτήρηση λογαριασμού (sitting) ορίζεται η προσωρινή αντικατάσταση παικτών μέσω της επιλογής που είναι διαθέσιμη μέσα από το παιχνίδι (Ρυθμίσεις --> Επιτηρητής λογαριασμού).

Όλοι οι άλλοι Κανονισμοί του παιχνιδιού ισχύουν κανονικά και σε αυτή την περίπτωση.

A) Η χρήση του επιτηρούμενου λογαριασμού από τον ορισμένο επιτηρητή θα πρέπει να γίνεται με σκοπό το όφελος του επιτηρούμενου και όχι με σκοπό την καταστροφή του. Ως καταστροφή του επιτηρούμενου ορίζονται οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιούνται από τον επιτηρητή με σκοπό τη ζημίωση του επιτηρούμενου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αυτοκτονία στρατού (επίθεση με σκοπό τη θανάτωση), η κατεδάφιση κτιρίων, όπως και η πληροφόρηση τρίτων για το στρατό ή/και τα επίπεδα κτιρίων του επιτηρούμενου.

Β) Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αποστολή πόρων από τον επιτηρούμενο λογαριασμό προς άλλο λογαριασμό, ακόμη και εάν σας έχει δώσει άδεια ο κάτοχος του λογαριασμού.

Γ) Εάν ένας παίκτης, που έχει αναλάβει την επιτήρηση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών, δεχθεί επίθεση σε 2 ή και περισσότερους από τους λογαριασμούς των παικτών που επιτηρεί, έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει μόνο από τον έναν από τους λογαριασμούς.
Παράδειγμα:
Ο Mad18 επιτηρεί 3 λογαριασμούς. Ο αντίπαλος παίκτης Χ επιτίθεται στον Mad18 και σε 2 από τους λογαριασμούς που επιτηρεί ο Mad18. Ο Mad18 έχει δικαίωμα να αντεπιτεθεί μόνο από 1 λογαριασμό, είτε από το δικό του, είτε από έναν που επιτηρεί.

Δ) Εάν ένας λογαριασμός επιτηρείται για περισσότερες από 60 μέρες, η επιτήρησή του θα τερματιστεί χωρίς ενημέρωση. Ενδέχεται να υπάρξουν και αποκλεισμοί στον επιτηρητή. Εάν υπάρχει σημαντικός λόγος για να διατηρηθεί μια επιτήρηση για περισσότερο διάστημα τότε θα πρέπει να ζητηθεί άδεια για αυτό μέσω του Κέντρου Υποστήριξης όπου θα αναφέρεται ο λόγος (για παράδειγμα θητεία στο στρατό). Η αίτηση πρέπει να γίνει από τον κάτοχο του λογαριασμού, τουλάχιστον 20 μέρες πριν κριθεί παράνομη η επιτήρηση. Το αν θα δοθεί η άδεια, εναπόκειται στην κρίση της Ομάδας Διαχείρισης.

Επιπλέον κανονισμοί για όσους αποχωρούν από το παιχνίδι: 1) Όσοι παίκτες αποχωρούν από το παιχνίδι και επιθυμούν να μοιραστούν τα χωριά τους θα πρέπει να ενημερώσουν οι ίδιοι την Ομάδα Διαχείρισης πριν δώσουν επιτήρηση. Δε θα δοθεί επιπλέον χρόνος επιτήρησης (60 ημέρες) γι' αυτές τις περιπτώσεις. Μετά την αίτηση υποστήριξης ο επιτηρητής που θα αναλάβει το μοίρασμα έχει το δικαίωμα να πράττει ότι εκείνος θεωρεί σωστό για να επιτευχθεί το μοίρασμα, αρκεί να μην παραβιάζει τους Κανονισμούς ή/και τις οδηγίες της Ομάδας Διαχείρισης.

2) Αν ένας παίκτης καθυστερήσει να επιστρέψει 7 μέρες από την ημερομηνία που ο ίδιος έχει ορίσει (προσοχή: βεβαιωθείτε πως υπάρχει απόδειξη για την ημερομηνία που είχε δηλωθεί στο παιχνίδι και όχι σε κάποιο chat που δεν ανήκει στις Φυλετικές Μάχες) τότε ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να μοιράσει τα χωριά του επιτηρούμενου λογαριασμού. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να στείλει αίτηση υποστήριξης από το λογαριασμό του (και όχι από τον επιτηρούμενο λογαριασμό), στην οποία θα ενημερώνει για την κατάσταση και θα αποστέλλει την απόδειξη για την ημερομηνία που είχε δηλώσει ο παίκτης ότι θα επιστρέψει.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η ημερομηνία επιστροφής δηλώθηκε σε προσωπικό μήνυμα πρέπει να σταλθεί στο κέντρο υποστήριξης μέσω της επιλογής “Αναφορά προσωπικής επιθετικής κριτικής” που βρίσκεται κάτω δεξιά από το μήνυμα. Αν πρόκειται για δημοσίευση (post) στο forum της φυλής, πρέπει να ενημερώσετε για την ακριβή θέση της και η δημοσίευση να είναι ανέπαφη, χωρίς καμία επεξεργασία (edit).

3) Αν ένας ιδιοκτήτης λογαριασμού αποχωρήσει χωρίς να δηλώσει ημερομηνία επιστροφής και δε συνδεθεί ξανά στον λογαριασμό του ούτε μία φορά για διάστημα 21 ημερών, τότε ο λογαριασμός του μπορεί να θεωρηθεί εγκαταλελειμμένος. Αυτό δίνει το δικαίωμα στον επιτηρητή να μοιράσει τα χωριά του με την προϋπόθεση πως έχει ενημερώσει την Ομάδα Διαχείρισης και έχει λάβει σχετική άδεια προτού ξεκινήσει τη διαδικασία μοιράσματος των χωριών του επιτηρούμενου λογαριασμού.

4) Αν ένας παίχτης αποφασίσει να αποχωρήσει και να δώσει το λογαριασμό του σε κάποιον άλλον, ο νέος κάτοχος του λογαριασμού θα πρέπει να αλλάξει τον κωδικό και το e-mail του λογαριασμού άμεσα. Μόνο έτσι θα κριθεί νόμιμος ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

§4 Συγχώνευση λογαριασμών

Επιτρέπεται να κατακτηθούν τα χωριά ενός λογαριασμού από έναν ή/και περισσότερους παίκτες χωρίς να προηγηθούν μάχες, με την προϋπόθεση πως τηρούνται όλοι οι Κανονισμοί του παιχνιδιού. Και σε αυτή την περίπτωση, τα χωριά πρέπει να κατακτηθούν με αριστοκράτες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χωριών από ένα λογαριασμό σε κάποιον άλλο.

Λογαριασμοί που παίζονται από την ίδια σύνδεση internet δεν είναι δυνατόν να συγχωνευτούν όσο διατηρούν Μοιρασμένη Σύνδεση. Σε περίπτωση τερματισμού της, η ένωση είναι εφικτή μετά το πέρας του χρονικού περιορισμού όπως ορίζεται στον Κανονισμό §2.

§5 Επικοινωνία

Απαγορεύεται η προσβολή άλλων παικτών και η χρήση της γλώσσας με υβριστικό/προκλητικό τρόπο.

Δεν είναι αποδεκτά προφίλ παικτών/φυλών, ονόματα παικτών/χωριών/φυλών, προσωπικοί/φυλετικοί θυρεοί ή/και όποιες άλλες δημοσιεύσεις κρίνονται από τους Διαχειριστές ως παράνομες, προσβλητικές, προκλητικές, απειλητικές, προάγουσες επιθετικότητα στην αληθινή ζωή, πολιτικά μη ορθές (politically incorrect), εξτρεμιστικές (πολιτικού/θρησκευτικού/οικονομικού/φιλοσοφικού περιεχομένου κλπ), θρησκευτικού φανατισμού, τρομοκρατικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, πορνογραφικές, παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε ναρκωτικά, αλκοόλ, προϊόντα καπνού, ή μη πρέπουσες καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η διαφήμιση άλλων παιχνιδιών ή/και ιστοσελίδων που προάγουν διαφόρων ειδών τρόπους αποκόμισης κερδών (moneymaking schemes) ή/και η ανάρτηση συνδέσμων που παραπέμπουν σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποκλοπή των στοιχείων πρόσβασης* ενός λογαριασμού ή ο εκβιασμός παικτών για απόκτηση στοιχείων πρόσβασης ή/και επιτήρησης. Η παρενόχληση άλλων παικτών με συνεχείς διαβιβάσεις αναφορών ή/και αποστολή μηνυμάτων εντός του παιχνιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική και τιμωρείται.

* Ως στοιχεία πρόσβασης ενός λογαριασμού ορίζονται ο κωδικός πρόσβασης και το email του λογαριασμού.
Διευκρινήσεις:
 • Επιτρέπεται η προσφώνηση ενός παίκτη ως αρχάριου (noob) και η κριτική στον τρόπο με τον οποίο παίζει αυτός ο παίκτης, χρησιμοποιώντας πάντοτε πρέπον λεξιλόγιο.
 • Επιτρέπεται ο εκβιασμός ενός παίκτη για απόκτηση πόρων στο παιχνίδι, μέσω απειλών για απώλεια των χωριών του από επιθέσεις που θα δεχθεί εντός του παιχνιδιού.
 • Ο Δούκας/Οι Δούκες της φυλής είναι υπεύθυνος/υπεύθυνοι για το φυλετικό προφίλ, τα περιεχόμενα του forum της φυλής, το όνομα και την περιγραφή της. Εάν κάποιο από όλα αυτά παραβαίνει τον εν λόγω Κανονισμό, την ευθύνη φέρει/φέρουν ο Δούκας/οι Δούκες. Εάν μέλη της φυλής φέρονται με μη πρέποντα τρόπο, την ευθύνη φέρει/φέρουν ο Δούκας/οι Δούκες.
 • Η αναπαράσταση των μελών της Ομάδας Διαχείρισης ή/και του προσωπικού της Εταιρείας, απαγορεύεται και τιμωρείται.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση πορνογραφικών συνδέσμων ή/και πορνογραφικού υλικού σε προφίλ παικτών/φυλών καθώς και στα forums των φυλών.
 • Η χρήση ονομάτων παικτών/χωριών/φυλών με ρατσιστικό, παράνομο, προάγον διακρίσεις ή εν γένει απαράδεκτο περιεχόμενο, δύναται να οδηγήσει σε αποκλεισμό από το παιχνίδι (game ban).
 • Η προσπάθεια υποκλοπής στοιχείων τιμωρείται. Αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού και τα στοιχεία του παιχνιδιού (όπως ο αριθμός στρατευμάτων), χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά.
 • Οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης προσβολής/επίθεσης/ύβρεων κατά της Ομάδας Διαχείρισης, του εθελοντικού και έμμισθου προσωπικού του παιχνιδιού, της Εταιρείας ή του προσωπικού αυτής σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, θα επιφέρει μόνιμο αποκλεισμό με την ποινή που συχνά αναφέρεται ως "global ban" και έχει συνολική απαγόρευση από όλα τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθεί έφεση για τον αποκλεισμό.
 • Ζητείται από τους παίκτες να μη χρησιμοποιούν ως ονόματα λογαριασμών την πλήρη διεύθυνση e-mail τους ή το πλήρες όνομά τους, για λόγους ασφαλείας.
 • Το να ξεγελάσεις έναν παίκτη για να πατήσει διαγραφή/επανεκκίνηση λογαριασμού απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει το να του υποσχεθείς για παράδειγμα πόρους και να μην τηρήσεις την υπόσχεσή σου.

§6 Εμπορία λογαριασμών

Απαγορεύεται η χρήση των λογαριασμών για εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η πώληση, η αγορά ή η εμπορική προσφορά λογαριασμών ή μερών των λογαριασμών με αντάλλαγμα πόντους premium ή οποιοδήποτε άλλο όφελος εκτός παιχνιδιού.
Εξαίρεση αποτελεί η πώληση πόρων με χρήση της "αγοράς" όπως αυτό ορίζεται από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε κόσμου και τις ανακοινώσεις της Ομάδας Διαχείρισης στο επίσημο forum του παιχνιδιού. Απαγορεύονται επίσης οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν περισσότερους του ενός κόσμους παιχνιδιού.
Διευκρινήσεις:
 • Απαγορεύεται η προσφορά πώλησης ή αγοράς λογαριασμών ή μέρους αυτών (πχ μονάδες, πόροι, χωριά, κλπ).
 • Απαγορεύεται η προσφορά πόρων έναντι χρημάτων.
 • Απαγορεύεται η προσφορά πόντων premium με αντάλλαγμα χρήματα.
 • Απαγορεύεται η προσφορά ή αποδοχή πόντων premium για οποιαδήποτε παροχή εντός του παιχνιδιού, όπως η κατασκοπία άλλων φυλών.
 • Επιτρέπεται η παραχώρηση του στρατού σας σε άλλους παίκτες με αντάλλαγμα πόρους στον ίδιο κόσμο.
 • Απαγορεύεται η προσφορά ή αποδοχή χρημάτων ή/και πόντων premium ως αντάλλαγμα/ανταμοιβή για τυχόν επιθέσεις, υποστηρίξεις ή μεταφορές πόρων προς οποιονδήποτε παίκτη. Απαγορεύεται επίσης η απαίτηση χρημάτων ή/και πόντων premium για παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Τέλος, απαγορεύεται η προσφορά ανταμοιβής/ανταλλάγματος, χρημάτων ή/και πόντων premium, για οποιονδήποτε υποκινεί επιθέσεις ή/και ενέργειες εναντίων άλλων παικτών (για παράδειγμα, διαγωνισμό για την ανάδειξη αυτού που θα έχει τις περισσότερες επιθετικές απώλειες).
 • Απαγορεύεται ο εκβιασμός άλλων παικτών για απόκτηση πόντων premium.
 • Επιτρέπεται η προσφορά και αποδοχή πόντων premium για εξωτερικά εργαλεία (όπως scripts ή γραφικά πακέτα).
 • Εφόσον δεν είστε σίγουροι κατά πόσον είναι νόμιμος κάποιος διαγωνισμός που θέλετε να οργανώσετε μέσα στη φυλή σας, πρέπει να στείλετε μία Αίτηση Υποστήριξης.

§7 Bots και Scripts

Το παιχνίδι Φυλετικές Μάχες επιτρέπεται να παίζεται μόνο μέσω των συνηθισμένων φυλλομετρητών (browsers). Απαγορεύεται η χρήση bots, πρόσθετα φυλλομετρητών (browser add-ons) και άλλων εφαρμογών που αυτοματοποιούν δραστηριότητες του παιχνιδιού. Όλα τα Greasemonkey scripts απαγορεύονται.

Οι Premium παίκτες επιτρέπεται να προσθέτουν στην μπάρα συντομεύσεών τους αποδεκτά scripts. Αυτά τα scripts επιτρέπεται να βοηθούν τους παίκτες σε διάφορες δραστηριότητες εντός του παιχνιδιού όπως το να συμπληρώνουν αυτόματα φόρμες (πχ στη στρατολόγηση μονάδων). Ωστόσο, δεν μπορούν να εκτελούν παραπάνω από μία ενέργεια με κάθε κλικ. Επιπρόσθετα, τα scripts δεν επιτρέπεται να αλληλεπιδρούν με το Διαχειριστή Λογαριασμού ή κάποια επιμέρους λειτουργία του χωρίς την πρότερη άδεια της Ομάδας Διαχείρισης.

Όσα scripts περιέχονται σε αυτόν το σύνδεσμο, είναι εγκεκριμένα και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε. Απαγορεύεται οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα scripts που έχουν εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης, εκτός από εκείνες που αναφέρονται ως “επιτρεπτές αλλαγές” στην περιγραφή του κάθε script. Ακόμη και η παραμικρή αλλαγή μέρους του κώδικα, καθιστά τη χρήση του script παράνομη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο script που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των εγκεκριμένων scripts, θα πρέπει πριν το χρησιμοποιήσετε να το στείλετε προς έγκριση ακολουθώντας τη διαδικασία που υπάρχει στο επίσημο forum του παιχνιδιού. Ωστόσο, στην περίπτωση που το script κριθεί νόμιμο και εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης δε θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προτού δημοσιευθεί επίσημα στη λίστα των εγκεκριμένων scripts.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο script και δεν είστε σίγουροι για τη νομιμότητά του, θα πρέπει προτού το χρησιμοποιήσετε να ρωτήσετε την Ομάδα Διαχείρισης.

Επιτρέπεται η χρήση εργαλείων που χρειάζονται δεδομένα κόσμων του παιχνιδιού, με την προϋπόθεση πως δεν ανακαλούν δεδομένα περισσότερες από μία φορές ανά ώρα. Διευκρινήσεις:
 • Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών εργαλείων (πχ http://www.twstats.com) με την προϋπόθεση πως δεν αλληλεπιδρούν με κανέναν τρόπο με το παιχνίδι.
 • Όλα τα scripts που υπάρχουν εδώ, είναι εγκεκριμένα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Η παραλλαγή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο σε όσα scripts το αναφέρουν στην περιγραφή τους και μόνο για το συγκεκριμένο μέρος του κώδικα που αναφέρεται στην περιγραφή του εκάστοτε script.
 • Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και προσφορά οποιουδήποτε εργαλείου αντιγράφει δυνατότητες λογαριασμού premium.
 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση scripts που εκτελούν εντολές αυτόματα με λιγότερα κλικ.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία ή/και προσφορά ή/και χρήση οποιουδήποτε προγράμματος που αυτόματα στέλνει πληροφορίες από το λογαριασμό σας σε περίπτωση επιθέσεων ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος. Εξαίρεση αποτελούν οι δυνατότητες που παρέχονται από το παιχνίδι ή/και τις επίσημες εφαρμογές του.
 • Απαγορεύεται η προσφορά ή/και χρήση προγραμμάτων που προσθέτουν αυτόματα πληροφορίες στο χάρτη του παιχνιδιού ή σε άλλες περιοχές.
 • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε script που εστιάζει ή κάνει κλικ στα κουμπιά "Επίθεση" ή/και "Υποστήριξη" ή/και στο "Οκ" στη σελίδα επιβεβαίωσης μίας εντολής. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνονται από τον κάθε παίκτη χειροκίνητα και χωρίς την παρεμβολή κανενός script ή/και εξωτερικού προγράμματος.
 • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε script του οποίου ο κώδικας ανατρέχει ή/και είναι αποθηκευμένος σε εξωτερικό σύνδεσμο (scripts τύπου dropbox, bit.ly) πέραν από αυτών που έχει ορίσει ως επιτρεπτά η Ομάδα Διαχείρισης.

§8 Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του παιχνιδιού Φυλετικές Μάχες είναι η Ελληνική και δευτερευόντως η Αγγλική. Αυτό σημαίνει πως προφίλ παικτών/φυλών, ονόματα χωριών, προσωπικά μηνύματα, δημοσιεύσεις σε forums και όποιες άλλες δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Επιτρέπεται η χρήση μίας φράσης σε διαφορετική γλώσσα, με την προϋπόθεση πως θα προηγείται ή θα έπεται μετάφρασή της στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Απαγορεύεται η αποκλειστική δημιουργία φυλών που να αφορούν μία συγκεκριμένη εθνικότητα ή/και θρησκεία ή/και ιδεολογία. Εάν δημιουργηθεί τέτοια Φυλή, υπάρχει πιθανότητα διάλυσής της από την Ομάδα Διαχείρισης.

Οι αιτήσεις υποστήριξης θα πρέπει να συντάσσονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η χρήση greeklish δεν επιτρέπεται.

§9 Τεχνικά πλεονεκτήματα

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε τεχνικής βελτίωσης, τροποποίησης λειτουργικού συστήματος ή/και bugs στο υλικό, εφόσον επηρεάζεται ο χρονισμός (timing) των επιθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η χρήση γεννητριών πακέτων ή κώδικα καθυστέρησης πακέτων.

Όλες οι επιθέσεις ή/και υποστηρίξεις τεσσάρων εντολών (συχνά αναφέρονται ως trains) που στέλνονται διαδοχικά και από το ίδιο χωριό, επιτρέπεται να φτάνουν στον προορισμό τους βάσει του αυτόματου κενού εντολών. Το αυτόματο κενό εντολών καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε κόσμου που ανακοινώνονται από την Ομάδα Διαχείρισης πριν το άνοιγμά του. Όλες οι άλλες κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στον Κανονισμό §7) Bots και Scripts πρέπει να τηρούνται επίσης.

Επιτρέπεται ο χρονικός καθορισμός ή/και συγχρονισμός εντολών από διαφορετικά χωριά, ώστε να φτάσουν ταυτόχρονα στον προορισμό τους (ακόμη και στο ίδιο ms).

*Η είσοδος από free proxy servers απαγορεύεται ρητά. Η χρήση proxy των περιηγητών (browsers) Opera και Opera mini, απαγορεύεται. Επιτρέπεται η είσοδος από ιδιωτικούς proxy που χρησιμοποιούν εταιρείες αλλά και proxy του Ελληνικού δημοσίου.

§10 Διάφορα

 • Οτιδήποτε γράψετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας στη διαδικασία διευθέτησης οποιουδήποτε ζητήματος, είτε αυτό αφορά το παιχνίδι, είτε το επίσημο forum του παιχνιδιού. Ο μετέπειτα ισχυρισμός ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο, δε θα γίνει αποδεκτός.
 • Απαγορεύεται η ενθάρρυνση ή/και εξαπάτηση άλλων παικτών για παράβαση των Κανονισμών του παιχνιδιού.
 • Εφόσον διαπιστώσετε την οποιαδήποτε δυσλειτουργία (bug) στο παιχνίδι, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στην Ομάδα Διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να αποκλειστείτε.
 • Οι ανενεργοί λογαριασμοί μπορεί να διαγραφούν μετά από 14 ημέρες.
 • Οι αποκλεισμένοι λογαριασμοί μπορεί να διαγραφούν μετά από 14 ημέρες.
 • Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων σε λογαριασμούς premium που αποκλείστηκαν λόγω παράβασης των Κανονισμών του παιχνιδιού.
 • Εάν εις γνώσιν σας επωφελείστε από κάποιον λογαριασμό που παραβιάζει τους Κανονισμούς του παιχνιδιού και δεν το αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης, θα ληφθούν μέτρα εναντίον και του δικού σας λογαριασμού. Εάν πιστεύετε πως άθελά σας έχετε παραβεί τον οποιονδήποτε Κανονισμό, οφείλετε να το αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης.
 • Πέραν των συγκεκριμένων Κανονισμών, και οι Ανακοινώσεις της Ομάδας Διαχείρισης που γίνονται στο επίσημο forum του παιχνιδιού έχουν την ίδια βαρύτητα και οι παίκτες οφείλουν να τις ακολουθούν.