Επικοινωνία με την Ομάδα Διαχείρισης

Γενικοί Κανονισμοί

§1) Γενικές Πληροφορίες

 1. Παρακαλούμε διαβάστε τους κάτωθι Κανονισμούς και ενεργήστε βάσει αυτών.
 2. Έχετε στα υπόψιν πως οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν σε όλες τις πτυχές και τις δυνατότητες του παιχνιδιού καθώς και των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών του.
 3. Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται τουλάχιστον στο forum του παιχνιδιού και στην αρχική σελίδα των Φυλετικών Μαχών.
 4. Έχετε στα υπόψιν σας πως ειδικοί, προσωρινοί κόσμοι μπορεί να έχουν επιπρόσθετους Κανονισμούς και περιορισμούς. Αυτοί θα αναρτώνται στο forum και στις εισαγωγικές πληροφορίες του κάθε κόσμου.
 5. Η InnoGames αποποιείται κάθε ευθύνης για ενέργειες ή σχόλια χρηστών στο παιχνίδι ή σε άλλες πλατφόρμες. Περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει χρήστες μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς πρότερη ενημέρωση ή προειδοποίηση ή αναφορά των λόγων, εφόσον κριθεί πως παραβιάζει τους υπάρχοντες Κανονισμούς.
 6. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους Κανονισμούς και τους περιορισμούς όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε προηγουμένως με την Ομάδα Διαχείρισης.
 7. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα πιθανά ζητήματα. Η Ομάδα Διαχείρισης έχει την δυνατότητα να επιβάλλει ποινές για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς.
 8. Λάβετε υπόψη πως ταυτόχρονα με τους Κανονισμούς, ισχύουν και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πρέπει να τηρούνται.
 9. Η Ομάδα Διαχείρισης, ο/η Community Manager και οι υπάλληλοι της InnoGames δεν θα ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασης κανενός λογαριασμού.

§2) Κώδικας Συμπεριφοράς

 1. Πάντα να συμπεριφέρεστε με σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητας. Η μεταξύ σας επικοινωνία θα πρέπει να είναι φιλική και αρμόζουσα.
 2. Η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρήσει ή να αποκλείσει από το παιχνίδι ή/και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες όσους παίκτες παραβαίνουν αυτούς τους Κανονισμούς, χωρίς να υπάρξει πρότερη ενημέρωση ή προειδοποίηση. Εφέσεις αποκλεισμών γίνονται μόνο μέσω του Κέντρου Υποστήριξης.
 3. Σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς ή κατάχρησης του Κέντρου Υποστήριξης, η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει παίκτες από αυτό.
 4. Υποχρεούστε να τηρείτε τις οδηγίες της Ομάδας Διαχείρισης. Ο/Η Community Manager της κάθε Κοινότητας είναι η ανώτατη βαθμίδα για όλα τα θέματα της Διαχείρισης. Οι αποφάσεις του/της είναι τελικές.
 5. Οτιδήποτε γράψετε στο παιχνίδι ή τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του μπορεί να αναφερθεί και να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη εναντίον σας σε έφεση αποκλεισμού ή άλλα ζητήματα υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία των κειμένων εναπόκειται στην Ομάδα Διαχείρισης.
 6. Δεν επιτρέπεται η αναπαράσταση άλλου παίκτη, μέλους της Ομάδας Διαχείρισης ή εργαζομένου της InnoGames.
 7. Δεν επιτρέπεται ο ισχυρισμός ύπαρξης φιλικών σχέσεων με την Ομάδα Διαχείρισης ή εργαζομένους της InnoGames, με σκοπό τον εκβιασμό κάθε είδους συμπεριφοράς.
 8. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση της επικοινωνίας σας με την Ομάδα Διαχείρισης ή άλλους παίκτες προς τρίτα μέρη, χωρίς την πρότερη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων.
 9. Κάθε παίκτης υποχρεούται να αναφέρει στην Ομάδα Διαχείρισης πληροφορίες σχετικά με σφάλματα και bugs του παιχνιδιού, μόλις αυτά πέσουν στην αντίληψή του. Εάν δεν γίνει άμεση αναφορά και ειδικότερα εάν υπάρξει οποιαδήποτε ωφέλεια από αυτά, ενδεχομένως να υπάρξει αποκλεισμός.
 10. Εάν επωφεληθείτε από την παράβαση Κανονισμών τρίτου παίκτη, ενδεχομένως να υπάρξουν κυρώσεις και σε εσάς. Εάν νομίζετε πως ωφεληθήκατε από την παράβαση κάποιου Κανονισμού, θα πρέπει να το αναφέρετε άμεσα στην Ομάδα Διαχείρισης.
 11. Δεν επιτρέπεται η απαίτηση ενεργειών ή πληροφοριών άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενων με τον δημιουργό του λογαριασμού ή ο εκβιασμός, η εξαπάτηση ή η απειλή παικτών για τέτοιου είδους πληροφορίες. Δεν επιτρέπεται η προτροπή παράβασης των Κανονισμών καθ' οιονδήποτε τρόπο.
 12. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, ο διαμοιρασμός, η ανάρτηση ή η διαφήμιση κάθε είδους πληροφοριών που παραβιάζουν τους Κανονισμούς του παιχνιδιού ή άλλων διασυνδεδεμένων πλατφορμών.
 13. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικού ή εσωτερικού τρόπου ή μεθόδου παράκαμψης των Κανονισμών, των απαγορεύσεων ή των τεχνικών περιορισμών που εφαρμόζονται στο παιχνίδι ή τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του.

§3) Επικοινωνία και Γλώσσα

 1. Εκφράσεις, ορολογία, πολυμέσα ή σύνδεσμοι προς περιεχόμενο που παρουσιάζει, αποδέχεται ή επικαλείται πολιτικώς ακραίο, πορνογραφικό, βίαιο, άσεμνο, σεξιστικό, προσβλητικό, καταχρηστικό, απειλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, απαγορεύεται στο παιχνίδι και όλες τις διασυνδεδεμένες πλατφόρμες του. Περιλαμβάνονται λογοκριμένες ή συγκαλυμμένες μορφές.
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, κατοχυρωμένων σημάτων ή/και προστατευμένων ονομάτων ως μέρος του λογαριασμού, του προφίλ, των χωριών ή της φυλής.
 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση του παιχνιδιού ή των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών του για άμεση ή έμμεση διαφήμιση ιστοτόπων, έργων, εμπορικών σημάτων κλπ. Για να γίνει χρήση του παιχνιδιού γι' αυτούς τους σκοπούς και παρά αυτόν τον Κανονισμό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί άδεια από την Ομάδα Διαχείρισης.
 4. Η επικοινωνία μεταξύ παικτών και Ομάδας Διαχείρισης πρέπει να γίνεται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Η Ομάδα Διαχείρισης μπορεί να αρνηθεί την παροχή υποστήριξης, εφόσον η επικοινωνία δεν είναι σαφής (πχ χρήση αυτοματοποιημένης μετάφρασης, χρήση greeklish, κλπ).
 5. Κείμενα προφίλ παικτών και φυλών μπορεί να είναι γραμμένα στα Ελληνικά , τα Αγγλικά ή/και greeklish. Επιτρέπεται η χρήση μικρών και γνωστών φράσεων/προτάσεων σε άλλη γλώσσα, και συνίσταται η μετάφρασή τους στα Ελληνικά .
 6. Ζητείται από τους παίκτες να μην κοινοποιούν προσωπικές τους πληροφορίες ή πληροφορίες που αφορούν τρίτους, καθώς με αυτόν τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο τον λογαριασμό, τους ίδιους και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

§4) Λογαριασμοί

 1. Κάθε παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο έναν λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού. Επιτρέπεται η χρήση του ίδιου λογαριασμού σε πολλούς κόσμους του παιχνιδιού ή η χρήση διαφορετικών λογαριασμών αρκεί αυτοί να μην συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο κόσμο.
 2. Εάν κάποιος παίκτης, για τον οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει να παίξει σε άλλον λογαριασμό στον ίδιο κόσμο, θα πρέπει να βεβαιωθεί πως έχει ζητηθεί διαγραφή του λογαριασμού και έχουν περάσει 24 ώρες από το αίτημα, προτού γίνει η σύνδεση στον νέο λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση του αιτήματος διαγραφής.
 3. Οι ανενεργοί λογαριασμοί συνήθως διαγράφονται μετά από 14 ημέρες.
 4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών με κύριο σκοπό το όφελος άλλου λογαριασμού ("ώθηση"), καθώς και τυχόν οφέλη από τέτοιες ενέργειες.
 5. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε τρίτο λογαριασμό. Ακόμη και η προσπάθεια, τιμωρείται.
 6. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση του κωδικού πρόσβασης ή άλλων στοιχείων πρόσβασης ενός λογαριασμού με άλλους χρήστες. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση παροχής βοήθειας από την Ομάδα Διαχείρισης για τέτοιες περιπτώσεις.
 7. Αν κάποιος χρήστης χάσει την πρόσβαση στον λογαριασμό ή πιστεύει πως ο λογαριασμός έχει παραβιαστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ομάδα Διαχείρισης εντός 7 ημερών και να αναφέρει το ζήτημα. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, η Ομάδα Διαχείρισης δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη για την ανάκτηση του λογαριασμού.
 8. Κατά τη διάρκεια της Επιτήρησης, ο κύριος χρήστης του λογαριασμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του επιτηρητή και θεωρείται πως ο επιτηρητής ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτό ισχύει για όλες τις αλλαγές που έγιναν στον (ή από τον) λογαριασμό, καθ' όλη τη διάρκεια της επιτήρησης. Μεμονωμένη ή συνεχόμενη κατάχρηση μιας επιτήρησης μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό όλων των εμπλεκόμενων λογαριασμών. Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Ομάδας Διαχείρισης η κατά περίπτωση επιβολή ποινών.
 9. Παίκτες που χρησιμοποιούν την ίδια συσκευή ή δίκτυο (πχ σπίτι, σχολείο, εργασιακός χώρος), οφείλουν να δηλώσουν μεταξύ τους Μοιρασμένη Σύνδεση.
 10. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσωρινών ("trash") emails κατά τη δημιουργία ή χρήση του λογαριασμού.
 11. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα και την ασφάλεια του λογαριασμού που χρησιμοποιεί, καθώς και για τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει.
 12. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, οι παίκτες δεν πρέπει να αποκρύπτουν από την Ομάδα Διαχείρισης πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό. Το δικαίωμα του κάθε χρήστη στην ανωνυμία (μέσω του ονόματος χρήστη) δεν επηρεάζεται από αυτόν τον Κανονισμό.

§5) Premium

 1. Οι Πόντοι Premium μπορούν να αγοράζονται μόνο από το επίσημο κατάστημα του παιχνιδιού ή από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Η αγορά Πόντων Premium από άλλες πηγές απαγορεύεται και οι πόντοι αυτοί δύναται να αφαιρεθούν χωρίς να τίθεται θέμα αποζημίωσης. Η InnoGames δεν παρέχει την οποιαδήποτε υποστήριξη για πόντους Premium που δεν αγοράστηκαν μέσω του επίσημου καταστήματος του παιχνιδιού ή των εφαρμογών για κινητές συσκευές.
 2. Δεν επιτρέπεται η πώληση, αγορά ή προσφορά λογαριασμών, μέρους λογαριασμών ή εξωτερικών υπηρεσιών που σχετίζονται με λογαριασμούς, σε αντάλλαγμα με Πόντους Premium ή άλλο όφελος. Μόνη εξαίρεση αποτελούν στοιχεία ή δυνατότητες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού και έχουν σχεδιαστεί να αλληλεπιδρούν με την οικονομία εντός του παιχνιδιού.
 3. Η μεταφορά Πόντων Premium μεταξύ παικτών, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από μέρους της Ομάδας Διαχείρισης να παρέχει βοήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Πόντοι Premium που προέρχονται από τρίτους παίκτες ενδέχεται να αφαιρεθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εάν για παράδειγμα υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, αποκτήθηκαν μέσω απάτης ή με τρόπο που παραβαίνει τους υπάρχοντες Κανονισμούς. Εάν κάποιος παίκτης αποκτήσει Πόντους Premium από άγνωστο αποστολέα, θα πρέπει να το αναφέρει στην Ομάδα Διαχείρισης προτού τους χρησιμοποιήσει.

§6) Bots & Scripts

 1. Η πρόσβαση στο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο μέσω των υποστηριζόμενων φυλλομετρητών ή των επίσημων και αναβαθμισμένων στην τελευταία τους έκδοση εφαρμογών για κινητές συσκευές. Οποιαδήποτε ενέργεια στο παιχνίδι πρέπει να γίνεται χειροκίνητα ή μόνο μέσω επιλογών από επιτρεπόμενα scripts και εργαλεία.
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση bot, εργαλείων, script και άλλων μέσων που παρέχουν αυτοματοποιημένες ενέργειες ή αντιγράφουν ή/και επιτρέπουν την πρόσβαση σε προνομιακές δυνατότητες του παιχνιδιού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 3. Τα επιτρεπτά scripts του παιχνιδιού βρίσκονται εδώ.
 4. Ο πηγαίος κώδικας των Script δεν πρέπει να αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο και πρέπει να είναι προσβάσιμος από την ομάδα Tribal Wars.

Κανονισμοί Server

§7) Διάφορα

Κανονισμοί για τα Scripts

Όλα τα scripts πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης. Εάν δεν είστε σίγουροι αν επιτρέπεται η χρήση κάποιου script ή εργαλείου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Διαχείρισης μέσω Αίτησης Υποστήριξης προτού το χρησιμοποιήσετε. Η λίστα των επιτρεπτών scripts υπάρχει στο forum.

Ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση userscripts (greasemonkey/tampermonkey/…) ή εργαλείων (όπως επεκτάσεις/προσθήκες στον browser) με παρόμοια συμπεριφορά.
 2. Τα scripts επιτρέπεται να εκτελούν μόνο μία ενέργεια ανά κλικ, με εξαίρεση τη μετονομασία εντολών, χωριών ή τίτλων αναφορών.
 3. Τα scripts δεν μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον Βοηθό Λεηλασιών εκτός εάν υπάρχει πρότερη έγκριση της Ομάδας Διαχείρισης.
 4. Ένα script δεν επιτρέπεται να στέλνει αυτόματα πληροφορίες ή να αντιδρά σε κάποια ενέργεια του λογαριασμού.
 5. Ένα script δεν επιτρέπεται να εστιάζει ή να κάνει κλικ στο κουμπί Επίθεση, Υποστήριξη ή Ok στο Μέρος Συγκέντρωσης / στην σελίδα επιβεβαίωσης επίθεσης.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση scripts αποστολής επιθέσεων αντί για εσάς και δεν επιτρέπεται η αποστολή μονάδων αυτόματα ή με λιγότερα κλικς από τα συνηθισμένα.
 7. Δεν επιτρέπεται η χρήση scripts που αλληλεπιδρούν με το Ανταλλακτήριο Premium.

Η έγκριση των scripts εναπόκειται στην Ομάδα Διαχείρισης και δεν υπάρχει η υποχρέωση έγκρισης ακόμη και αν εναρμονίζονται με τους υπάρχοντες Κανονισμούς.

Speed Rounds

Στους Speed rounds ισχύουν πρόσθετοι Κανονισμοί πέραν όσων αναφέρονται εδώ. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει την περιγραφή του κάθε γύρου προτού συνδεθείτε.

Δεν υπάρχουν επιπλέον Κανονισμοί πέραν όσων αναφέρονται εδώ.