Ομάδα Διαχείρισης

Επικεφαλής Ομάδας

noesis Community Manager

Μέλη Ομάδας

aigokairos Forum Moderator
Automes Game Operator
grumpybill Game Operator
Sabo Head Admin
tassosm Team Leader
Σάτυρος Game Operator