Ακολούθησέ μας


Φυλετικές Μάχες

Οι Φυλετικές Μάχες είναι ένα on-line παιχνίδι που παίζεται στον μεσαίωνα. Ο κάθε παίκτης ελέγχει ένα χωριό και επιδιώκει δόξα και δύναμη.

Εικόνες από το on-line παιχνίδι:

Οκτ 20,2020 17:43
Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή.

Η αλλαγή δεν θα επηρεάσει τους σταθερούς χρόνους (πχ κατασκευές, στρατολογήσεις ή τον χρόνο ταξιδίου), επηρεάζει όμως τον χρόνο άφιξης των εντολών μιας και στο παιχνίδι δεν υπάρχει ένδειξη αν η ώρα άφιξης είναι η χειμερινή ή η θερινή.