Φυλετικές Μάχες

Οι Φυλετικές Μάχες είναι ένα on-line παιχνίδι που παίζεται στον μεσαίωνα. Ο κάθε παίκτης ελέγχει ένα χωριό και επιδιώκει δόξα και δύναμη.

Εικόνες από το on-line παιχνίδι:

Νοέ 15,2018 16:42
Στις 20 Νοεμβρίου θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί του παιχνιδιού.