Αρχείο Κόσμος 33

Κορυφαίοι παίκτες

Da viΝci
Blacko
dark tornadο

Κορυφαίες φυλές

SOL
Μέλη φυλής: XL650V2, lazarosl, georgiosgrivas, steba, aert, redbaron, killer4, dmitropanos, ArkonIII, constantinople333, The Green Arrow, punkosmios, cr777, nikosbeeep, dif113, brutal, ierotheos, dark tornadο, Conquerors, beyonder, Blacko, De Insidious, Da viΝci, trafalgar, dreamer bill

Κατάκτηση

Σου ανήκουν 500 χωριά πρώτος/η/ο
Da viΝci
στις 09.04.2016 και ώρα 15:41

Σου ανήκουν 250 χωριά πρώτος/η/ο
chessknight.
στις 14.10.2015 και ώρα 22:51

Σου ανήκουν 100 χωριά πρώτος/η/ο
panourgos1
στις 04.07.2015 και ώρα 06:35

Σου ανήκουν 2 χωριά πρώτος/η/ο
Λόρδος Nightelf
στις 08.03.2015 και ώρα 17:41

Ο βασιλιάς των πόντων

Ώς πρώτος/η/ο έχεις φτάσει στους 5.000.000 πόντους
Da viΝci
στις 09.04.2016 και ώρα 17:28

Ώς πρώτος/η/ο έχεις φτάσει στους 1.000.000 πόντους
panourgos1
στις 21.07.2015 και ώρα 08:02

Ώς πρώτος/η/ο έχεις φτάσει στους 10.000 πόντους
Λόρδος Nightelf
στις 15.03.2015 και ώρα 22:42

Πεδία

Ως πρώτος/η/ο έχεις νικήσει 25.000.000 εχθρικές μονάδες
Blacko
στις 18.09.2015 και ώρα 12:38

Ως πρώτος/η/ο έχεις νικήσει 5.000.000 εχθρικές μονάδες
AceQuad
στις 19.07.2015 και ώρα 00:47

Ως πρώτος/η/ο έχεις νικήσει 10.000 εχθρικές μονάδες
dir me
στις 04.03.2015 και ώρα 15:02