Αρχείο Κόσμος 33: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SOL 74.494.684 25 2.979.787 6.972 10.685
2 AFTER 809.479 8 101.185 102 7.936
3 ΑΠΟ 683.024 18 37.946 93 7.344
4 ΕΜΕΙΣ 212.205 6 35.368 26 8.162
5 αρης 77.313 3 25.771 13 5.947
6 ΑΕΚΑΡΑ 73.323 1 73.323 18 4.074
7 ΞΑΝΑ 63.107 1 63.107 7 9.015
8 ΜΜ1 1.919 1 1.919 1 1.919
9 ggial 0 1 0 2 0
10 paros 0 1 0 1 0
11 assas 0 1 0 1 0