#3187 3ωρος γύρος full πόροι: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 GBYE 152.602
2 sssss 120.433
3 hghg 24.830
4 ΠΛΑΚΑ 3.331