#3187 3ωρος γύρος full πόροι: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 sssss 215.418
2 hghg 86.977
3 GBYE 84.902
4 ΠΛΑΚΑ 24.082