#3187 3ωρος γύρος full πόροι: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 sssss 335.851
2 GBYE 237.504
3 hghg 111.807
4 ΠΛΑΚΑ 27.413