#3184 3ωρος γύρος Tournament settings: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 zzsd 30.772
2 MOD 18.915
3 QQ 11.090