#3184 3ωρος γύρος Tournament settings: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 QQ 53.905
2 zzsd 30.802
3 MOD 22.286