#3184 3ωρος γύρος Tournament settings: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 QQ 42.815
2 MOD 3.371
3 zzsd 30