#3182 3ωρος γύρος Blood and Bone: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 CYP 330.816
2 tsak 297.713