#3182 3ωρος γύρος Blood and Bone: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 tsak 113.638
2 CYP 94.246