#3182 3ωρος γύρος Blood and Bone: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 CYP 425.062
2 tsak 411.351