Αρχείο Casual 3: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 Τ- R 304.987.780
2 Τ-R 258.158.387
3 VOGΜAK 244.363.967
4 A.W.T. 188.374.812
5 T,H,C 123.422.913
6 STORM 85.165.388
7 malt 69.779.249
8 Lstart 58.775.399
9 STORΜ 33.043.645
10 VΟGΜΑΚ 23.579.311
11 ΕΝΩΜΑΧ 19.273.342
12 A.W.T2 18.274.664
13 VOGΜAΚ 17.122.104
14 STΟRM 14.669.987
15 Φ.Ν.Ξ 12.746.616
16 SΤORM 10.497.054
17 Τ- R.. 9.731.018
18 Ghetto 9.064.485
19 ΣΑΡΙΣΑ 8.484.244
20 ΡΑΚΙ 7.533.377
21 ΛΚΟ 6.633.393
22 Liovas 6.526.558
23 ΟΥΚ1 5.626.153
24 dst1 4.123.158
25 T.M 2.771.013
26 etet 2.440.536
27 air. 2.088.753
28 ΚΟΥΚ 1.191.757
29 GR- 1.161.544
30 -H.C.- 1.129.774
31 BEAUTY 972.155
32 ΟΦΗ 831.343
33 300 667.568
34 manos 573.622
35 ~300~ 562.609
36 KK Tza 519.098
37 im 135.284
38 T-R 87.707
39 ΜΑΚ 29.330
40 αααα 4.632
41 Τίποτα 2.746