Αρχείο Κόσμος 83: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 PreLo 287.801.649
2 WRD 132.415.465
3 Pokmn, 66.184.519
4 PreLο 61.577.216
5 OUT 39.978.272
6 ΒAΡ 38.119.757
7 PETS 26.921.428
8 ΑΝΣ 26.707.283
9 RotP 23.482.144
10 Α.Τ 10.112.901
11 GRG 9.663.623
12 DT 6.677.098
13 Τ.Μ.Ν. 5.207.443
14 SHP 3.911.751
15 NGU 2.752.189
16 ΑΡΑ 2.632.115
17 OFF 2.520.988
18 ΟΥΓΚ 2.297.720
19 S.A.S. 1.847.812
20 ΛΚΧ2 1.591.892
21 ΚΑΜΟ 1.564.279
22 SPN 1.401.334
23 ATV 1.011.559
24 RDS 970.208
25 ΘΕΟΣ 968.227
26 ΧΙΟΣ 949.970
27 NAVI 683.060
28 KRIS 487.954
29 egewe 381.237
30 ΡΟΜ 380.130
31 ERROR 338.432
32 REBEL 333.782
33 Κλείνω 313.005
34 ΛΚΧ 199.152
35 ...... 102.277
36 Asf. 78.658
37 αρης.. 41.544
38 prem 41.027
39 αρης 29.117
40 BAD 28.818
41 12 22.640
42 W2H 22.269
43 aaaa 19.443
44 ALE 7.904
45 *88* 6.590
46 FTH 5.324
47 DIM 2.228