Αρχείο Κόσμος 7: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 RIM 9.555.338.079
2 T.G.M. 3.696.024.533
3 RΙM 3.502.857.338
4 BEE 842.418.431
5 Ψ.Σ. 577.528.933
6 T.M.A. 386.802.550
7 ΤΕΡΜΑ 96.758.454
8 R.E.D. 83.615.587
9 ΜΟΥΥΥΥ 33.201.398
10 TLS 15.763.610
11 ΓΑΠ 3.371.738
12 ΜΠΥΡΑ 1.273.953