Αρχείο Κόσμος 7: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 RIM 839.607.374 40 20.990.184 81.715 10.275
2 RΙM 134.075.559 17 7.886.798 13.286 10.091
3 R.E.D. 31.964.683 4 7.991.171 3.267 9.784
4 ΜΠΥΡΑ 3.070.456 1 3.070.456 307 10.001
5 BEE 1.612.608 10 161.261 186 8.670
6 ΤΕΡΜΑ 592.886 1 592.886 60 9.881
7 T.G.M. 357.841 1 357.841 49 7.303
8 TLS 178.865 1 178.865 16 11.179
9 ΜΟΥΥΥΥ 171.504 2 85.752 16 10.719
10 T.M.A. 137.302 1 137.302 12 11.442
11 ΓΑΠ 89.121 2 44.561 11 8.102
12 Ψ.Σ. 34.199 2 17.100 6 5.700