Αρχείο Κόσμος 43: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 ΝaVi 79.386.151
2 RUN 78.199.595
3 RUN. 32.156.070
4 BEE 8.512.536
5 STAM88 2.752.164
6 POWER 2.118.387
7 αρης 2.111.815
8 ΚΑΡΒΕΛ 1.185.460
9 Χαρά 1.176.139
10 BA 311.645
11 WPT 58.181
12 Χαλαρα 23.068
13 ΕΥΒΟΙΑ 144