Αρχείο Κόσμος 43: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 RUN 49.744.615 50 994.892 4.711 10.559
2 RUN. 3.948.673 28 141.024 447 8.834
3 BEE 228.163 22 10.371 54 4.225
4 POWER 34.671 3 11.557 7 4.953
5 Χαλαρα 11.226 5 2.245 5 2.245
6 αρης 6.681 5 1.336 5 1.336
7 Χαρά 5.790 4 1.448 4 1.448
8 ΚΑΡΒΕΛ 5.374 2 2.687 2 2.687
9 BA 3.330 2 1.665 1 3.330
10 ΝaVi 2.847 1 2.847 1 2.847
11 ΕΥΒΟΙΑ 1.905 1 1.905 1 1.905
12 Κπρ 1.782 2 891 2 891
13 WPT 1.465 1 1.465 0
14 GRM 604 1 604 1 604
15 STAM88 351 1 351 1 351