Αρχείο Κόσμος 29: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 ΤΕΛΟΣ 420.391.215
2 Π.Μ. 153.638.995
3 Dragon 93.799.303
4 TΕΛΟΣ 89.150.998
5 ΤΕΛΟS 81.690.352
6 ΤEΛΟΣ 58.148.698
7 ΤΕΛOΣ 35.753.425
8 TΕΛ0Σ 33.606.444
9 Telos 24.629.822
10 OPD 12.437.017
11 T.M. 10.074.427
12 ΑΡΗΣ 8.342.987
13 TEMP 7.232.664
14 R.N.B 3.392.022
15 ARROW 762.345
16 ΣΜΦ 268.162
17 Apple 167.962
18 MNHMA 137.670
19 jjjjj 50.852
20 MANH 20.273