Αρχείο Κόσμος 29: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ΤΕΛΟΣ 114.446.910 58 1.973.223 12.526 9.137
2 TΕΛΟΣ 8.167.836 21 388.945 815 10.022
3 ΤEΛΟΣ 6.199.824 22 281.810 692 8.959
4 TΕΛ0Σ 2.956.879 14 211.206 360 8.214
5 ΤΕΛΟS 2.434.337 11 221.303 261 9.327
6 ΤΕΛOΣ 1.847.356 9 205.262 209 8.839
7 Dragon 1.719.775 5 343.955 206 8.348
8 Telos 739.500 5 147.900 91 8.126
9 Apple 180.387 2 90.194 30 6.013
10 Π.Μ. 147.039 11 13.367 25 5.882
11 R.N.B 70.156 7 10.022 13 5.397
12 OPD 43.292 8 5.412 15 2.886
13 TEMP 34.398 1 34.398 4 8.600
14 ARROW 6.561 1 6.561 1 6.561
15 T.M. 5.260 2 2.630 3 1.753
16 ΣΜΦ 4.850 1 4.850 1 4.850
17 MANH 4.156 1 4.156 1 4.156
18 ΑΡΗΣ 3.582 3 1.194 3 1.194
19 MNHMA 1.117 1 1.117 1 1.117
20 jjjjj 26 1 26 1 26