Αρχείο Κόσμος 10: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 KMZ 3.217.437.551
2 11888 2.714.509.311
3 ΜΠDNR 2.386.079.798
4 11850 817.472.173
5 11880 657.419.982
6 DNRΜΠ 608.883.503
7 NEW 479.477.256
8 11890 85.728.657
9 Free10 43.599.226
10 wind-D 43.510.452
11 D.P 14.277.640
12 ΗΡΩΑΣ 3.020.942
13 OPD 2.112.766
14 DRINK 20.671
15 παο 9.025