Αρχείο Casual 7: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 RST 334.283.830
2 RSΤ 74.925.814