Αρχείο Casual 7: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 RST 41.749.105 40 1.043.728 4.329 9.644
2 RSΤ 1.279.967 8 159.996 145 8.827
3 Εμείς 13.056 2 6.528 2 6.528