Αρχείο Casual 5: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 CΑD 569.185.480
2 CAD 456.109.612