Αρχείο Casual 5: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 CΑD 101.270.632 30 3.375.688 9.911 10.218
2 CAD 1.997.626 23 86.853 211 9.467