Αρχείο Casual 4: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 BΟΧΕUR 489.870.274