Αρχείο Casual 4: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 BΟΧΕUR 102.418.326 28 3.657.797 9.573 10.699