Αρχείο Κόσμος 79: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 O.m.G 408.446.108
2 TDH 283.215.588
3 ΤDH 2 175.607.101
4 TDHsfd 74.027.167
5 T.Cs 71.616.670
6 PERU 53.489.748
7 O.m.G. 37.857.095
8 ΤDΗ 21.125.078
9 T.Cs. 12.517.780
10 Π.Α.Κ 11.035.616
11 AN 10.792.289
12 WoT 9.435.918
13 WRD 8.368.760
14 CxC 4.314.869
15 Gauls 3.165.199
16 CON 2.942.876
17 αρης 2.921.494
18 piss 2.556.643
19 DT 2.512.408
20 ΑΜ 1.925.913
21 ΜΙΚΡΟΙ 1.847.446
22 WAR, 1.211.323
23 MGFRC 995.760
24 SHINE 671.674
25 lostt 468.835
26 fake 468.457
27 PRS 304.473
28 moji 243.573
29 SPN 157.575
30 ΚουΚου 153.172
31 ...... 108.484
32 ΡΑΚΗ 59.793
33 ΜκΕ 46.909
34 ERROR 46.148
35 *Λ* 10.765