Αρχείο Κόσμος 70: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 LOVE! 228.842.023
2 LOVE!! 155.518.881
3 V300V 154.324.545
4 PHP. 137.622.006
5 LK 111.668.783
6 LOVΕ!! 66.165.087
7 ΕΡΕ 46.654.039
8 ΕΛΛΑΣ 42.762.754
9 Ronin 27.268.978
10 LOVΕ 18.081.415
11 ΕΝΩΜΑΧ 13.122.185
12 Ε.Α. 6.679.595
13 ΜΠΑ 6.582.468
14 Β.Α 5.392.094
15 T.H.C 3.939.032
16 Μ.Ν.Λ. 2.922.532
17 MAFIA 1.875.990
18 ΑΨΧΛΓΤ 1.407.666
19 Trap! 1.327.060
20 ΕΛΛΑΣ3 1.296.862
21 WB. 1.011.158
22 aie 922.249
23 LOVE 819.517
24 OFF 757.558
25 DT 708.890
26 ΜΠΛΕ! 698.600
27 SPARTA 590.398
28 ΑΝΕΛΕΗ 500.166
29 oooo 366.944
30 Cut 173.858
31 WPT 131.833
32 ERROR 126.245
33 ΑΡΗΣ 52.105
34 ΣΟΚΑΖΗ 46.045
35 στ 17.252
36 Sc 4.107
37 saxo 616
38 ξβγωγ 60
39 Γεια 4