Αρχείο Κόσμος 62: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 REC 138.311.859
2 ML 91.400.651
3 D.B 55.809.852
4 School 51.004.670
5 REC. 45.893.531
6 GG 21.885.989
7 Ααααα 11.448.518
8 Wolfs 11.119.104
9 A51 10.017.734
10 OPD 4.488.877
11 YKZ 3.919.267
12 YΑΚUZA 1.895.780
13 ΕΥΒΟΙΑ 1.281.727
14 ERROR 1.010.752
15 ΒΡ 985.661
16 ΑΡΗΣ 621.736
17 ~L.D~ 550.251
18 ALONE 360.391
19 WPT 300.788
20 IND 104.617
21 ΠΥΞΙΔΑ 98.090
22 ALN 91.469
23 ΛΑΦI 21.150
24 qwert 138
25 Χ.Α.Λ. 130