Αρχείο Κόσμος 60: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 REC 226.177.742
2 REC 0 111.927.198
3 ΟΥΓΚ 73.916.376
4 REC 2 46.556.807
5 ΕΥΒΟΙΑ 42.577.687
6 UCΙV 32.396.783
7 CN 24.193.370
8 PRMIUM 18.181.021
9 ΕΥΒΟΙ2 16.381.282
10 A.οf.D 10.404.209
11 ΜΑΓΚΑΣ 4.199.156
12 ~L.D~ 986.378
13 FRD 790.229
14 ΑΡΗΣ 186.415
15 ONE 50.276