Αρχείο Κόσμος 60: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 REC 49.870.102 40 1.246.753 4.588 10.870
2 REC 0 4.737.023 16 296.064 481 9.848
3 REC 2 4.629.305 19 243.648 488 9.486
4 UCΙV 702.733 6 117.122 69 10.185
5 A.οf.D 390.728 3 130.243 37 10.560
6 ONE 107.892 1 107.892 23 4.691
7 ΕΥΒΟΙΑ 48.112 20 2.406 21 2.291
8 ΕΥΒΟΙ2 24.535 10 2.454 8 3.067
9 PRMIUM 7.966 9 885 9 885
10 ~L.D~ 502 1 502 0
11 CN 458 1 458 1 458
12 ΜΑΓΚΑΣ 328 1 328 0
13 ΟΥΓΚ 304 2 152 1 304
14 ΑΡΗΣ 231 1 231 0
15 FRD 177 1 177 1 177