Αρχείο Κόσμος 6: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 GHETTO 23.875.170.822
2 South 15.329.793.142
3 Θ.Ε.Α. 9.253.663.716
4 GT 1.591.645.298
5 ERRORW 1.322.794.269
6 41ΛΟΚ 126.576.030
7 ST 85.376.628
8 DDD-R 14.958.777
9 MXV 12.917.439
10 [A.P] 2.548.462
11 ΔΕΛΤΑ 138.094
12 Ι.Χ. 43.806