Αρχείο Κόσμος 6: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Θ.Ε.Α. 859.468.141 52 16.528.233 75.313 11.412
2 South 840.275.722 54 15.560.662 78.988 10.638
3 GHETTO 13.490.001 9 1.498.889 1.242 10.862
4 ERRORW 1.618.080 4 404.520 162 9.988
5 GT 1.061.473 1 1.061.473 104 10.206
6 ST 238.129 2 119.065 24 9.922
7 41ΛΟΚ 19.953 2 9.977 2 9.977
8 MXV 4.517 1 4.517 1 4.517
9 DDD-R 1.920 1 1.920 1 1.920
10 ΔΕΛΤΑ 523 1 523 1 523
11 Ι.Χ. 310 1 310 1 310
12 [A.P] 276 2 138 2 138