Αρχείο Κόσμος 57: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 O.m.G 344.399.206
2 TRUST 163.342.719
3 NSG 76.527.906
4 Ο.m.G. 20.244.242
5 flexPr 9.136.033
6 ΑΡΗΣ 6.370.736
7 ~GL~ 5.379.632
8 ΝΕΜΕΣΗ 4.236.195
9 300 4.076.841
10 Ρακές 3.286.010
11 LOWBAP 2.688.908
12 Ρremiu 2.195.307
13 ΕΛΛΑΣ 2.142.629
14 SNT 1.274.904
15 BJ 1.227.987
16 Δ.Μ.Κ. 885.247
17 ΔΙΟ 883.321
18 OOPS 776.009
19 TRLS 721.873
20 ΠΑΟΚ 595.054
21 BEE 541.770
22 AVGRS 521.284
23 δδδδδ 363.758
24 Angins 242.173
25 ASSA 218.752
26 ALONE 7.932
27 σολιτο 569
28 Αο 550
29 DM 51
30 ΑΓ 16