Αρχείο Κόσμος 42: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 SOL 753.050.278
2 ΠΑΡΩΝ 314.891.353
3 DOOM 52.190.254
4 OMG 23.770.801
5 OPD 17.277.014
6 RIP I 15.022.618
7 U.B 5.002.822
8 ΕΚΑΜ 3.693.179
9 Η.a.W 2.666.171
10 αρης 2.330.104
11 ΛΟΥΚΥ 2.300.244
12 RAM 1.976.339
13 D.W. 906.574
14 λαλαλα 145.473
15 ... 12.216
16 HE 300
17 ρτυθι[ 128
18 zzz... 24