Αρχείο Κόσμος 40: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 *CG* 475.341.932
2 *CG.* 229.867.351
3 D.T 7.864.096
4 drink 425.909