Αρχείο Κόσμος 40: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 *CG* 86.021.345 43 2.000.496 8.370 10.277
2 clown 24.893.351 11 2.263.032 2.425 10.265
3 *CG.* 1.812.773 9 201.419 234 7.747
4 D.T 60.280 2 30.140 7 8.611
5 drink 434 1 434 1 434