Αρχείο Κόσμος 39: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 Boxeur 229.814.782
2 Βoxeur 31.611.485