Αρχείο Κόσμος 39: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Boxeur 43.092.692 38 1.134.018 3.841 11.219
2 Βoxeur 584.450 2 292.225 59 9.906