Αρχείο Κόσμος 38: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 *N*M* 183.170.336
2 LOOSER 171.126.521
3 OmG 120.293.763
4 NM.OMG 74.100.708
5 *NM.OM 66.725.407
6 OSR 48.961.481
7 LΟΟSΕR 43.752.406
8 BB 41.488.615
9 BANK 29.945.358
10 NEW OR 24.366.636
11 LΟΟSER 24.328.432
12 *Ν*M* 23.253.764
13 ~ΜΠ~ 22.920.667
14 OΜG. 21.160.959
15 *N*Μ* 16.819.498
16 LOOSΕR 13.970.729
17 OMG... 12.619.847
18 ΔΥΝΑΜΗ 11.824.544
19 SMURF2 11.117.980
20 300 10.519.423
21 3ΟΟ 8.144.965
22 BankJ2 3.704.481
23 BILD 3.331.936
24 Paok4 3.274.131
25 Άρ.πυ1 3.173.653
26 V.O.G. 2.512.914
27 HxH 2.459.341
28 ΝWΟ 1.893.515
29 Sne 1.682.573
30 ellas 1.670.680
31 ΜΓΜ 1.586.452
32 αρης 1.562.727
33 kok 1.243.188
34 ΜηΜιΕ 965.131
35 SOTR 691.258
36 OCFW 681.983
37 Snts2 639.999
38 AdB 536.655
39 ellas2 470.123
40 ΕΥΒΟΙΑ 386.051
41 α.μ. 318.380
42 Winner 277.772
43 τουαλε 238.374
44 temp 188.869
45 ΙΕΡΟΣΛ 187.745
46 OPD 156.391
47 LOTR 145.108
48 COC 111.242
49 aaaaaa 49.885
50 WPT 28.325
51 Αδης 27.069
52 35 ΜΚ 18.640
53 G4 16.538
54 ΠΓΕ 6.781
55 WOLF 3.342
56 sczscs 2.506
57 RESOOL 1.893
58 Oo 968
59 asas 336
60 sdsdd 149
61 Noble 102
62 ωνρλςς 93
63 pkm 4
64 ΑΕ 2