Αρχείο Κόσμος 36: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 DnD 1.830.187.811
2 DnD+ 72.476.603
3 BEE 36.520.168