Αρχείο Κόσμος 36: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DnD 141.518.961 38 3.724.183 13.735 10.304
2 DnD+ 4.700.340 6 783.390 461 10.196
3 BEE 96.272 1 96.272 10 9.627