Αρχείο Κόσμος 30: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 ~TR~ 2.026.954.608
2 D00M 520.638.088
3 DOOM 436.155.476
4 V300V 416.667.160
5 -TR- 81.614.929
6 D. 18.376.598
7 -KinG- 10.653.342
8 -.TR.- 6.387.575
9 TRTRTR 6.095.798
10 aaaa 4.071.265
11 ERROR 32.905
12 DOΟΜ 8.601