Αρχείο Κόσμος 30: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ~TR~ 158.242.577 29 5.456.641 13.970 11.327
2 DOOM 76.540.922 23 3.327.866 6.862 11.154
3 V300V 42.091.911 36 1.169.220 4.166 10.104
4 D00M 423.548 3 141.183 46 9.208
5 -TR- 10.019 1 10.019 1 10.019
6 ERROR 0 0 0
7 aaaa 0 0 0
8 D. 0 0 0
9 -.TR.- 0 0 0
10 -KinG- 0 0 0
11 TRTRTR 0 0 0
12 DOΟΜ 0 0 0