Αρχείο Κόσμος 28: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 AJE 2.568.906.148
2 ΑJΕ 90.654.879
3 *V* 10.132.583