Αρχείο Κόσμος 28: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 AJE 150.062.893 30 5.002.096 15.088 9.946
2 ΑJΕ 335.697 3 111.899 48 6.994
3 *V* 12.154 1 12.154 1 12.154